Maleniec – mało znana atrakcja w województwie świętokrzyskim

Maleniec to wieś niedaleko Końskich. W nim skrywa się mała perełka. Znajduje się tam zabytkowy zakład hutniczy, jeden z najlepiej zachowanych zakładów metalurgicznych w Polsce, który działał nieprzerwanie przez blisko 200 lat, począwszy od 1784 roku aż do roku 1967.

Zakład posiadał unikalny układ hydroenergetyczny (18 kół zanurzonych w rzece Czarna). W momencie uruchomienia był największą hutą żelaza w Polsce.

Rok po zaprzestaniu jego aktywności, w 1968 roku przypadkowo został odkryty przez grupę studentów i pracowników Politechniki Śląskiej. Zakład wywarł na nich tak duże wrażenie, że część z nich zobowiązała się, by doprowadzić zakład do dawnej świetności.

Zakład udało się objąć dozorem konserwatorskim i od 1970 roku co roku na wakacje przyjeżdżali do niego studenci z pracownikami PŚ i odnawiali hutę. W działaniach wzięło udział 60 pracowników i ponad 1300 studentów! Jako zabytkowy Zakład Hutniczy został utworzony w 2005 roku.

Historia zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu ma silny związek z rozwojem górnictwa i hutnictwa rud żelaza na terenie Zagłębia Staropolskiego.

Do początków XX wieku region był jednym z najważniejszych obszarów skoncentrowanej działalności przemysłowej na ziemiach polskich. W czasie Powstania Styczniowego zarządzający fabryką bracia zorganizowali konspiracyjną produkcję broni dla powstańców.

W kompleksie można zwiedzać dawne maszyny, organizowane są często różne atrakcje, np. zwiedzanie z przewodnikiem, uruchamianie maszyn, organizowane są lekcje tematyczne, można też zanocować (w pokoju, rozbić namiot lub spać w kamperze). Na stronie (link tutaj) można znaleźć bardzo dużo szczegółowych informacji dotyczących obiektu. Huta znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki województwa świętokrzyskiego. Na terenie obiektu organizowane są też różne wydarzenia bartnicze.

JEŚLI POST CI SIĘ PODOBA LUB UWAŻASZ, ŻE MOŻE KOGOŚ ZAINSPIROWAĆ, BĘDZIE MI MIŁO, GDY GO UDOSTĘPNISZ LUB POLUBISZ:)

Leave A Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.